tirsdag 29. januar 2008

Fyrene - Kystens katedraler


Gjennom tidene er det bygget over 200 bemannede fyrstasjoner langs norskekysten. På det meste har 154 av disse vært i funksjon samtidig. Som følge av teknologiske fremskritt er det ikke lenger behov for menneskelig tilstedeværelse ved fyranleggene, og i løpet av 2006 ble den siste fyrstasjonen i Norge avbemannet. Foruten fyrstasjonenes avgjørende betydning rent navigasjonsmessig, er fyrene ofte spektakulære konstruksjoner med stor symbolverdi. Dessuten må denne utbyggingen av maritim infrastruktur ses i lys av utviklingen av Norge som en selvstendig nasjon. Følgelig er fyrstasjonene en viktig del av landets kulturarv, og derfor har Riksantikvaren fredet 83 av dem etter Kulturminneloven.

mandag 28. januar 2008

Fyr og maritim kulturhistorie


Denne bloggen vil sette fokus på en viktig side av norsk historie; nemlig utbyggingen av en maritim infrastruktur i form av fyr, sjømerker og andre navigasjonhjelpemidler og tjenester. Uten en massiv satsning på å sikre sjøveien til og fra Norge, så vel som farleden langs norskekysten - ville vi aldri vært i stand til å løsrive oss som en selvstendig fiskeri- og sjøfartsnasjon i 1905.

Lista fyrstasjon, foto: Inger Hove Lillebø