mandag 28. januar 2008

Fyr og maritim kulturhistorie


Denne bloggen vil sette fokus på en viktig side av norsk historie; nemlig utbyggingen av en maritim infrastruktur i form av fyr, sjømerker og andre navigasjonhjelpemidler og tjenester. Uten en massiv satsning på å sikre sjøveien til og fra Norge, så vel som farleden langs norskekysten - ville vi aldri vært i stand til å løsrive oss som en selvstendig fiskeri- og sjøfartsnasjon i 1905.

Lista fyrstasjon, foto: Inger Hove Lillebø

Ingen kommentarer: