tirsdag 29. januar 2008

Fyrene - Kystens katedraler


Gjennom tidene er det bygget over 200 bemannede fyrstasjoner langs norskekysten. På det meste har 154 av disse vært i funksjon samtidig. Som følge av teknologiske fremskritt er det ikke lenger behov for menneskelig tilstedeværelse ved fyranleggene, og i løpet av 2006 ble den siste fyrstasjonen i Norge avbemannet. Foruten fyrstasjonenes avgjørende betydning rent navigasjonsmessig, er fyrene ofte spektakulære konstruksjoner med stor symbolverdi. Dessuten må denne utbyggingen av maritim infrastruktur ses i lys av utviklingen av Norge som en selvstendig nasjon. Følgelig er fyrstasjonene en viktig del av landets kulturarv, og derfor har Riksantikvaren fredet 83 av dem etter Kulturminneloven.

Ingen kommentarer: